Lot: 1

Current Price: 10 TL Starting Bid: 10 TL Estimated: TL Losing Winning

Ege ve Yunan Tarihi, Ord. Prof. Dr. Afid Müfid Mansel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 797s.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Ege ve Yunan Tarihi, Ord. Prof. Dr. Afid Müfid Mansel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 797s.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Ege ve Yunan Tarihi, Ord. Prof. Dr. Afid Müfid Mansel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 797s.

  TLSold
 • İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 403s.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 403s.

  TLSold
 • İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Necmettin Halil Onan, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1989 Baskı, 527s.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Necmettin Halil Onan, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1989 Baskı, 527s.

  TLSold
 • Bilinmeyen İç Asya, L. Ligeti, Macarcadan Çeviren: Sadrettin Karatay, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 361s.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Bilinmeyen İç Asya, L. Ligeti, Macarcadan Çeviren: Sadrettin Karatay, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 361s.

  TLSold
 • Tanrıların Vatanı Anadolu, C. W. Ceram, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-1979 Baskı, 192s.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Tanrıların Vatanı Anadolu, C. W. Ceram, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-1979 Baskı, 192s.

  TLSold
 • Galata Mevlevihanesi -Divan Edebiyatı Müzesi-, Can Kerametli, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, Erler Matbaası, 1977 Baskı, 96s. + Ekler.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Galata Mevlevihanesi -Divan Edebiyatı Müzesi-, Can Kerametli, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, Erler Matbaası, 1977 Baskı, 96s. + Ekler.

  TLSold
 • Moğolların İçtimaî Teşkilâtı -Moğol Göçebe Feodalizmi-, B. Y. Vladimirstov, Çeviri: Abdülkadir İnan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İlimleri Akademisi Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 338s.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Moğolların İçtimaî Teşkilâtı -Moğol Göçebe Feodalizmi-, B. Y. Vladimirstov, Çeviri: Abdülkadir İnan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İlimleri Akademisi Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 338s.

  TLSold
 • En Eski Devirlerden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu Tarihi, Prof. Dr. W. Eberhead, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1957 Baskı, 374s. + Fotoğraflar.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  En Eski Devirlerden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu Tarihi, Prof. Dr. W. Eberhead, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1957 Baskı, 374s. + Fotoğraflar.

  TLSold
 • Türk Tarih Kurumu Yıllık Konferansları 1 Atatürk Konferansları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1964 Baskı, 265s. + Resimler.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Türk Tarih Kurumu Yıllık Konferansları 1 Atatürk Konferansları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1964 Baskı, 265s. + Resimler.

  TLSold
 • Doğu İlleri ve Varto Tarihi, M. Şerif Fırat, Millî Eğitim Basımevi, Ankara-1961 Baskı, 177s.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Doğu İlleri ve Varto Tarihi, M. Şerif Fırat, Millî Eğitim Basımevi, Ankara-1961 Baskı, 177s.

  TLSold
 • Mysia ve Iık İnsanları, Sefa Taşkın, Sel Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskı, 234s.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Mysia ve Iık İnsanları, Sefa Taşkın, Sel Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskı, 234s.

  TLSold
 • Türk İnkılâp Tarihi, Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Millî Eğitim Basımevi, Birinci Basım, İstanbul-1982 Baskı, 557s.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Türk İnkılâp Tarihi, Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Millî Eğitim Basımevi, Birinci Basım, İstanbul-1982 Baskı, 557s.

  TLSold
 • Yakın Şark II Anadolu -En Eski Çağlardan Ahameniş'ler İstilâsına Kadar-, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987, 386s. + Haritalar.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Yakın Şark II Anadolu -En Eski Çağlardan Ahameniş'ler İstilâsına Kadar-, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987, 386s. + Haritalar.

  TLSold
 • Sosyal ve Kültürel Değişme, Bozkurt Güvenç, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, İmzalı, Ankara-1976 Baskı, 244s.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Sosyal ve Kültürel Değişme, Bozkurt Güvenç, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, İmzalı, Ankara-1976 Baskı, 244s.

  TLSold
 • Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, Prof. Dr. Afetinan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 393s.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, Prof. Dr. Afetinan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 393s.

  TLSold
 • Düşünce Tarihi, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul-1977 Baskı, 411s.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Düşünce Tarihi, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul-1977 Baskı, 411s.

  TLSold
 • Türk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi, Gezi Özel Sayısı, 1 Mart 1973, Sayı:258, 458s. - 744s. Arası.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Türk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi, Gezi Özel Sayısı, 1 Mart 1973, Sayı:258, 458s. - 744s. Arası.

  TLSold
 • Türk Dili - Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Sayı:207, Aralık-1968, 172s. - 562s. Arası.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Türk Dili - Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Sayı:207, Aralık-1968, 172s. - 562s. Arası.

  TLSold
 • Alevî - Bektâşî Nefesleri, Abdülbâki Gölpınarlı, Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1963 Baskı, 348s. + Şömizli (Şömizi Haliyle)

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Alevî - Bektâşî Nefesleri, Abdülbâki Gölpınarlı, Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1963 Baskı, 348s. + Şömizli (Şömizi Haliyle)

  TLSold
 • İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, -Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre-, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 403s.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, -Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre-, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 403s.

  TLSold
 • Hazreti Muhammed Mustafa, Muhammed Heykel, İnkılâp Kitabevi, Anka Ofset A.Ş., İstanbul-1985 Baskı, 540s.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Hazreti Muhammed Mustafa, Muhammed Heykel, İnkılâp Kitabevi, Anka Ofset A.Ş., İstanbul-1985 Baskı, 540s.

  TLSold
 • Türkiye'de Masonluğun Gizli Tarihi, İsa Tatlıcan, Düşünce Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2006 Baskı, 664s.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Türkiye'de Masonluğun Gizli Tarihi, İsa Tatlıcan, Düşünce Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2006 Baskı, 664s.

  TLSold
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Orhan Şaik Gökyay, 1. Kitap, Yapı Kredi Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1996 Baskı, 498s. + Şömizli.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Orhan Şaik Gökyay, 1. Kitap, Yapı Kredi Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1996 Baskı, 498s. + Şömizli.

  TLSold
 • Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, Mustafa Cezar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1971 Baskı, 660s. + Şömizli.-Kitap Haliyle.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, Mustafa Cezar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1971 Baskı, 660s. + Şömizli.-Kitap Haliyle.

  TLSold
 • Ancient Costumes de L'Empire Ottoman, Osmanlıca ve Fransızca Çift Lisan Kitap.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Ancient Costumes de L'Empire Ottoman, Osmanlıca ve Fransızca Çift Lisan Kitap.

  TLSold
 • Bir Hayalin Peşinde -Yedi Zirveler, Batı Yarıküre ve Antartika, Nasuh Mahruki, Yapı Kredi Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1996 Baskı, 159s. + Şömizli.-Kitap Su Yemiş Halde, Haliyle.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Bir Hayalin Peşinde -Yedi Zirveler, Batı Yarıküre ve Antartika, Nasuh Mahruki, Yapı Kredi Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1996 Baskı, 159s. + Şömizli.-Kitap Su Yemiş Halde, Haliyle.

  TLSold
 • Bir Zamanlar Eskişehir, Perihan Sarıöz, Esbank Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1997 Baskı, İmza Mevcut, 143s. + Şömizli.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Bir Zamanlar Eskişehir, Perihan Sarıöz, Esbank Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1997 Baskı, İmza Mevcut, 143s. + Şömizli.

  TLSold
 • Japon Kültürü, Bozkurt Güvenç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Nihon Bunka) Ankara-1983, TİSA Matbaası, 420s.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Japon Kültürü, Bozkurt Güvenç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Nihon Bunka) Ankara-1983, TİSA Matbaası, 420s.

  TLSold
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dr. Hayrani Altıntaş, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 224s.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dr. Hayrani Altıntaş, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 224s.

  TLSold
 • Tasavvuf ve Tarikatlar, Dr. Selçuk Eraydın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul-1997 Baskı, 518s.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Tasavvuf ve Tarikatlar, Dr. Selçuk Eraydın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul-1997 Baskı, 518s.

  TLSold
 • Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), Metni ve Açıklamaları Kontrol Eden: Ali Himmet Berki, Hikmet Yayınları, İstanbul-1982 Baskı, 422s.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), Metni ve Açıklamaları Kontrol Eden: Ali Himmet Berki, Hikmet Yayınları, İstanbul-1982 Baskı, 422s.

  TLSold
 • Harezmşahlar Devleti Tarihi, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 317s.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Harezmşahlar Devleti Tarihi, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 317s.

  TLSold
 • Tarihte ve Bugün Şamanizm -Materyaller ve Araştırmalar-, Abdülkadir İnan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 229s. + Ek.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Tarihte ve Bugün Şamanizm -Materyaller ve Araştırmalar-, Abdülkadir İnan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 229s. + Ek.

  TLSold
 • İkinci Türk Tarih Kongresi İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul-1943 Baskı, 1187s. + Ekler.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  İkinci Türk Tarih Kongresi İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul-1943 Baskı, 1187s. + Ekler.

  TLSold
 • Rodos ve Onikiadalar Tarihi, Mehmet Bastıyalı, İzmir-1999 Baskı, Arkadaş Matbaacılık, 202s.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Rodos ve Onikiadalar Tarihi, Mehmet Bastıyalı, İzmir-1999 Baskı, Arkadaş Matbaacılık, 202s.

  TLSold
 • Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1984 Baskı, Anadolu Sanat Yayınları, Hazırlayanlar: İbrahim Aslanoğlu Aydın Oy, İ. Gündağ Kayaoğlu, M. Sabri Koz, İstanbul-1984 Baskı, 738s.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1984 Baskı, Anadolu Sanat Yayınları, Hazırlayanlar: İbrahim Aslanoğlu Aydın Oy, İ. Gündağ Kayaoğlu, M. Sabri Koz, İstanbul-1984 Baskı, 738s.

  TLSold
 • Ahîlik ve Meslek Eğitimi, Dr. Yusuf Ekinci, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1990 Baskı, 111s.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Ahîlik ve Meslek Eğitimi, Dr. Yusuf Ekinci, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1990 Baskı, 111s.

  TLSold
 • Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, XII. Cild, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1951 Baskı, 1761s. - 1920s. Arası.

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, XII. Cild, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1951 Baskı, 1761s. - 1920s. Arası.

  TLSold
 • Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1985 Baskı, Anadolu Sanat Yayınları, Hazırlayanlar: İ. Gündağ Kayaoğlu, İstanbul-1985 Baskı, 544s.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1985 Baskı, Anadolu Sanat Yayınları, Hazırlayanlar: İ. Gündağ Kayaoğlu, İstanbul-1985 Baskı, 544s.

  TLSold
 • Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt:4, T.C. Gnkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Yazan: Afif Büyüktuğrul, İstanbul-1984, 736s.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt:4, T.C. Gnkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Yazan: Afif Büyüktuğrul, İstanbul-1984, 736s.

  TLSold
 • Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt:2, T.C. Gnkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Yazan: Afif Büyüktuğrul, İstanbul-1982, 453s.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt:2, T.C. Gnkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Yazan: Afif Büyüktuğrul, İstanbul-1982, 453s.

  TLSold
 • Türk Folkloru Belleten 1986/2, Türk Folkloru Yayınları, Cilt:1, 270s. - 514s. Arası.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Türk Folkloru Belleten 1986/2, Türk Folkloru Yayınları, Cilt:1, 270s. - 514s. Arası.

  TLSold
 • Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş, Süleyman Şenel, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul-1994 Baskı, 297s.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş, Süleyman Şenel, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul-1994 Baskı, 297s.

  TLSold
 • Şeyh Galib Kitabı, İ.B.B. Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, Yay. Haz.: Beşir Ayvazoğlu, 1995 Baskısı, 242s. + Şeyh Galib'in Bestelenmiş Şiirleri + Şömizli.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Şeyh Galib Kitabı, İ.B.B. Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, Yay. Haz.: Beşir Ayvazoğlu, 1995 Baskısı, 242s. + Şeyh Galib'in Bestelenmiş Şiirleri + Şömizli.

  TLSold
 • İkinci Dünya Harbi Olayları, Çeviren:: Hikmet Giray, Gnkur. Bşk. Yayınları, Ankara-1952 Baskı, Genelkurmay Basımevi, 426s. + Haliyle Kitap.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  İkinci Dünya Harbi Olayları, Çeviren:: Hikmet Giray, Gnkur. Bşk. Yayınları, Ankara-1952 Baskı, Genelkurmay Basımevi, 426s. + Haliyle Kitap.

  TLSold
 • Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık, Doç. Dr. Suat Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1988 Baskı, 208s.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık, Doç. Dr. Suat Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1988 Baskı, 208s.

  TLSold
 • Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin, Nurdoğan Taçalan, Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskı, İmzalı, 207s.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin, Nurdoğan Taçalan, Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskı, İmzalı, 207s.

  TLSold
 • Adaların Türk Turizmindeki ve Edebiyatındaki Yeri ve Önemi, Seminer / Panel, 3 Mayıs 1984, Atatürk Kültür Merkezi, Burgazada Lioness Kulübü Derneği, Bozak Matbaası, İstanbul-1984 Baskı, 238s.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Adaların Türk Turizmindeki ve Edebiyatındaki Yeri ve Önemi, Seminer / Panel, 3 Mayıs 1984, Atatürk Kültür Merkezi, Burgazada Lioness Kulübü Derneği, Bozak Matbaası, İstanbul-1984 Baskı, 238s.

  TLSold
 • Güzel Yazılar, Süleyman Şevket Tanlı, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul-1950 Baskı, 248s.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Güzel Yazılar, Süleyman Şevket Tanlı, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul-1950 Baskı, 248s.

  TLSold
 • İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Necmettin Halil Onan, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1989 Baskı, 527s.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Necmettin Halil Onan, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1989 Baskı, 527s.

  TLSold
 • Türk Kültürü ve Edebiyatı, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan, M.E.G.S.B., İstanbul-1988 Baskı, 286s.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Türk Kültürü ve Edebiyatı, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan, M.E.G.S.B., İstanbul-1988 Baskı, 286s.

  TLSold
 • Deyimler, Atasözleri, Beyitler ve Anlamdaş Kelimeler, Nejat Muallimoğlu, Formül Matbaası, Muallimoğlu Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1983 Baskı, 783s. + Ek.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Deyimler, Atasözleri, Beyitler ve Anlamdaş Kelimeler, Nejat Muallimoğlu, Formül Matbaası, Muallimoğlu Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1983 Baskı, 783s. + Ek.

  TLSold
 • Turkish Folklore Belleten 1986/1, Turkish Folklore Publications, Hazırlayanlar: İ. Gündağ Kayaoğlu - Erman Aslanoğlu, İstanbul-1986 Baskı, 267s.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Turkish Folklore Belleten 1986/1, Turkish Folklore Publications, Hazırlayanlar: İ. Gündağ Kayaoğlu - Erman Aslanoğlu, İstanbul-1986 Baskı, 267s.

  TLSold
 • International 1971, Bottin, Seatrain, Société Didot-Bottin, 174e Année de Publication, 2709s.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  International 1971, Bottin, Seatrain, Société Didot-Bottin, 174e Année de Publication, 2709s.

  TLSold
 • Atatürk'ün Silâhlı Kuvvetlerle İlgili Söylev, Demeç, Tamim ve Telgrafları, Derleyen: Raşit Metel, T.C. Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, İstanbul-1973 Baskı, 184s.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Atatürk'ün Silâhlı Kuvvetlerle İlgili Söylev, Demeç, Tamim ve Telgrafları, Derleyen: Raşit Metel, T.C. Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, İstanbul-1973 Baskı, 184s.

  TLSold
 • Türk Halkbilimi ile İlgili Kitaplar İçin Bir Bibliyografya Denemesi (1985-1990), İ. Gündağ Kayaoğlu, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul-1991 Baskı, 143s.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Türk Halkbilimi ile İlgili Kitaplar İçin Bir Bibliyografya Denemesi (1985-1990), İ. Gündağ Kayaoğlu, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul-1991 Baskı, 143s.

  TLSold
 • İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, 1. Cilt, Prof. Dr. Mehmet Oluç, Sermet Matbaası, İstanbul-1963 Baskı, 575s.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, 1. Cilt, Prof. Dr. Mehmet Oluç, Sermet Matbaası, İstanbul-1963 Baskı, 575s.

  TLSold
 • Millî Mücadele Yazıları, Ahmet Talât Onay, M.E.B. Yayınları, Hazırlayanlar: Cemâl Kurnaz - Şefika Kurnaz, İstanbul-1995 Baskı, 162s.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Millî Mücadele Yazıları, Ahmet Talât Onay, M.E.B. Yayınları, Hazırlayanlar: Cemâl Kurnaz - Şefika Kurnaz, İstanbul-1995 Baskı, 162s.

  TLSold
 • Osmanlıca- Anna Karenina 1-2-3-4.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Osmanlıca- Anna Karenina 1-2-3-4.

  TLSold
 • Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul-1989 Baskı, 275s.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul-1989 Baskı, 275s.

  TLSold
 • Hazreti Muhammed'in Hayatı -Kur'an Tarihi ve Dinî Ahlâkî Musahabeler-, Ragıp Akyavaş, Baylan Basım ve Ciltevi, Ankara-1970 Baskı, 430s.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Hazreti Muhammed'in Hayatı -Kur'an Tarihi ve Dinî Ahlâkî Musahabeler-, Ragıp Akyavaş, Baylan Basım ve Ciltevi, Ankara-1970 Baskı, 430s.

  TLSold
 • Alparslan ve Zamanı, M. Altay Köymen, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1995 Baskı, 83s.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Alparslan ve Zamanı, M. Altay Köymen, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1995 Baskı, 83s.

  TLSold
 • İntihar -Toplumbilimsel İnceleme-, Emle Durkheim - Çeviri: Özer Ozankaya, Ankara-1986 Baskı, Ankara-1986 Baskı, 397s.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  İntihar -Toplumbilimsel İnceleme-, Emle Durkheim - Çeviri: Özer Ozankaya, Ankara-1986 Baskı, Ankara-1986 Baskı, 397s.

  TLSold
 • Dinî Hitabet ve Meslekî Uygulama (Örneklerle Hitabet Dersleri), Ahmet Yüzendağ, Başarı Matbaası, 135s.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Dinî Hitabet ve Meslekî Uygulama (Örneklerle Hitabet Dersleri), Ahmet Yüzendağ, Başarı Matbaası, 135s.

  TLSold
 • Roma Hukuku Dersleri, 1. Cilt, Dr. Andreas B. Schwarz, Çeviri: Türkân Rado, Doğan Kardeş Yayınları A.Ş. Basımev, İstanbul-1956 Baskı, 307s.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Roma Hukuku Dersleri, 1. Cilt, Dr. Andreas B. Schwarz, Çeviri: Türkân Rado, Doğan Kardeş Yayınları A.Ş. Basımev, İstanbul-1956 Baskı, 307s.

  TLSold
 • Ahîlik ve Meslek Eğitimi, Dr. Yusuf Ekinci, İstanbul-1990 Baskı, M.E.B. Yayınları, 111s.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Ahîlik ve Meslek Eğitimi, Dr. Yusuf Ekinci, İstanbul-1990 Baskı, M.E.B. Yayınları, 111s.

  TLSold
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dr. Hayrani Altıntaş, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 224s.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dr. Hayrani Altıntaş, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 224s.

  TLSold
 • Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, Prof. Dr. Yaşar Yücel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 129s.-Kanuni'nin Askerî ve Siyasî Faaliyetleriyle İlgili Minyatürler ve Harita.

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, Prof. Dr. Yaşar Yücel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 129s.-Kanuni'nin Askerî ve Siyasî Faaliyetleriyle İlgili Minyatürler ve Harita.

  TLSold
 • Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Hasan Ali Koçer, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 273s.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Hasan Ali Koçer, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 273s.

  TLSold
 • Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar, Yusuf Ziya Yörükân - Eklerle Yayıma Hazırlayan: Turhan Yörükân, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1998 Baskı, 550s.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar, Yusuf Ziya Yörükân - Eklerle Yayıma Hazırlayan: Turhan Yörükân, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1998 Baskı, 550s.

  TLSold
 • Bir Roman Kahramanı Orhan Veli, Haluk Oral, Yapı Kredi Yayınları, İmzalı, Birinci Basım, İstanbul-2015 Baskı, 298s.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Bir Roman Kahramanı Orhan Veli, Haluk Oral, Yapı Kredi Yayınları, İmzalı, Birinci Basım, İstanbul-2015 Baskı, 298s.

  TLSold
 • Dergâh'ın Sırrı -Aleviliğin Kayıp Hafızası-, Erdoğan Çınar, Kalkedon Yayınları, İstanbul-2012, 204s.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Dergâh'ın Sırrı -Aleviliğin Kayıp Hafızası-, Erdoğan Çınar, Kalkedon Yayınları, İstanbul-2012, 204s.

  TLSold
 • Şeyh Galip Eserlerinin Dil ve Sanat Dergisi, Doç. Dr. Sedit Yüksel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1980 Baskı, 189s.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Şeyh Galip Eserlerinin Dil ve Sanat Dergisi, Doç. Dr. Sedit Yüksel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1980 Baskı, 189s.

  TLSold
 • Atatürk ve Donanma, Yazan: Raşit Metel, T.C. Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Ankara-1966 Baskı, 316s.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Atatürk ve Donanma, Yazan: Raşit Metel, T.C. Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Ankara-1966 Baskı, 316s.

  TLSold
 • Türklerin Dili, Fuat Bozkurt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-2002 Baskı, 744s.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Türklerin Dili, Fuat Bozkurt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-2002 Baskı, 744s.

  TLSold
 • Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, A. Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 128s.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, A. Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 128s.

  TLSold
 • Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Kosova Üniversitesi Priştine Felsefe Fakültesi Yayınları, Priştine-1985 Baskı, 263s.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Kosova Üniversitesi Priştine Felsefe Fakültesi Yayınları, Priştine-1985 Baskı, 263s.

  TLSold
 • Mitoloji ve İkonografi, Özkan Ertuğrul, İstanbul-1997 Baskı, Dragon Yayınları, Birinci Basım, 107s.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Mitoloji ve İkonografi, Özkan Ertuğrul, İstanbul-1997 Baskı, Dragon Yayınları, Birinci Basım, 107s.

  TLSold
 • Türkiye, Yazan: Prof. Dr. Reşat İzbırak, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1984 Baskı, 679s.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Türkiye, Yazan: Prof. Dr. Reşat İzbırak, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1984 Baskı, 679s.

  TLSold
 • Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-618/1092-1221), Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 317s.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-618/1092-1221), Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 317s.

  TLSold
 • Şeyh Galib Seçmeler ve Hüsn-ü Aşk, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Murat Matbaacılık, İstanbul-1976 Baskı, 295s.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Şeyh Galib Seçmeler ve Hüsn-ü Aşk, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Murat Matbaacılık, İstanbul-1976 Baskı, 295s.

  TLSold
 • Tarih Boyunca Alevilik, Tarık Mümtaz Sözengil, Anonim İmzalı, İstanbul-1991 Baskı, Çözüm Yayıncılık, 218s.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Tarih Boyunca Alevilik, Tarık Mümtaz Sözengil, Anonim İmzalı, İstanbul-1991 Baskı, Çözüm Yayıncılık, 218s.

  TLSold
 • Doğada - Bilimde - Sanatta Altın Oran, Mehmet Suat Bergil, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul-1993 Baskı, 174s.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Doğada - Bilimde - Sanatta Altın Oran, Mehmet Suat Bergil, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul-1993 Baskı, 174s.

  TLSold
 • Menteşe Beyliği 13-15 inci Asırda Garbî Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 191s. + Harita.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Menteşe Beyliği 13-15 inci Asırda Garbî Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 191s. + Harita.

  TLSold
 • Yunan ve Roma Mimarlığı, Prof. Dr. Mükerrem Usman Anabolu, İstanbul-1996 Baskı, Dragon Yayınları, Birinci Basım, 126s. + Ekler.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Yunan ve Roma Mimarlığı, Prof. Dr. Mükerrem Usman Anabolu, İstanbul-1996 Baskı, Dragon Yayınları, Birinci Basım, 126s. + Ekler.

  TLSold
 • Millî Mücadele Yazıları, Ahmet Talât Onay, M.E.B. Yayınları, Hazırlayanlar: Cemâl Kurnaz - Şefika Kurnaz, İstanbul-1995 Baskı, 162s.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Millî Mücadele Yazıları, Ahmet Talât Onay, M.E.B. Yayınları, Hazırlayanlar: Cemâl Kurnaz - Şefika Kurnaz, İstanbul-1995 Baskı, 162s.

  TLSold
 • Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî -Hayâtı, Şahsiyeti, Tarîkatı ve Eserleri-, Ziver Tezeren, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul-1984 Baskı, 160s.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî -Hayâtı, Şahsiyeti, Tarîkatı ve Eserleri-, Ziver Tezeren, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul-1984 Baskı, 160s.

  TLSold
 • Aristo Metafiziği ile Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1993 Baskı, 308s.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Aristo Metafiziği ile Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1993 Baskı, 308s.

  TLSold
 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Prof. Dr. Fuad Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Arısan Matbaacılık, Ankara-1984 Baskı, 415s. + Ek.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Prof. Dr. Fuad Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Arısan Matbaacılık, Ankara-1984 Baskı, 415s. + Ek.

  TLSold
 • Selçuklu Tarihi, İbrahim Kafesoğlu, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 125s.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Selçuklu Tarihi, İbrahim Kafesoğlu, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 125s.

  TLSold
 • Trafik Kazaları 1955, T.C. Nafia Vekâleti Karayolları Umum Müdürlüğü Yayınları, 1956 Baskı, 87s.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Trafik Kazaları 1955, T.C. Nafia Vekâleti Karayolları Umum Müdürlüğü Yayınları, 1956 Baskı, 87s.

  TLSold
 • Cornelis De Bruyn'ün Yakın-Doğu Gezisi, İstanbul-1974 Baskı, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul-1974 Baskı, Hollanda Tarih - Arkeoloji Enstitüsü, 43s. + Resimler.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Cornelis De Bruyn'ün Yakın-Doğu Gezisi, İstanbul-1974 Baskı, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul-1974 Baskı, Hollanda Tarih - Arkeoloji Enstitüsü, 43s. + Resimler.

  TLSold
 • Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, Prof. Dr. Afetinan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 354s. Resimler + Belgeler.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, Prof. Dr. Afetinan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 354s. Resimler + Belgeler.

  TLSold
 • Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, Prof. Dr. Ali Sevim, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 293s. + Ekler.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, Prof. Dr. Ali Sevim, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 293s. + Ekler.

  TLSold
 • Âşık Paşaoğlu Tarihi, Atsız, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 173s.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Âşık Paşaoğlu Tarihi, Atsız, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 173s.

  TLSold
 • Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1972 Baskı, 317s. + Bolca Ek.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1972 Baskı, 317s. + Bolca Ek.

  TLSold
 • Anılarımla Patronum Vehbi Koç, Can Kıraç, Can Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1995 Baskı, 390s.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Anılarımla Patronum Vehbi Koç, Can Kıraç, Can Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1995 Baskı, 390s.

  TLSold
 • Alaska -Completely Updated Every Year Color Photos and Pull-Out Map Smart Travel Tips from Az to Z-, Fodors 2001, 320s.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Alaska -Completely Updated Every Year Color Photos and Pull-Out Map Smart Travel Tips from Az to Z-, Fodors 2001, 320s.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi II.Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 756s. + Resimler.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Osmanlı Tarihi II.Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 756s. + Resimler.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi VII. Cilt, Islahat Fermanı Devri 1861-1876, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 388s. + Ek.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Osmanlı Tarihi VII. Cilt, Islahat Fermanı Devri 1861-1876, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 388s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi III. Cilt, 1. Kısım, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 652s. + Levhalar.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Osmanlı Tarihi III. Cilt, 1. Kısım, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 652s. + Levhalar.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi, III.Cilt - 2. Kısım, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1982 Baskı, 655s. + Ekler.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Osmanlı Tarihi, III.Cilt - 2. Kısım, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1982 Baskı, 655s. + Ekler.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi, 1. Cilt, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1982 Baskı, 639s. + Ek.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Osmanlı Tarihi, 1. Cilt, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1982 Baskı, 639s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi, IV. Cilt, 1. Bölüm, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1982 Baskı, 687s. + Ekler.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Osmanlı Tarihi, IV. Cilt, 1. Bölüm, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1982 Baskı, 687s. + Ekler.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi, V. Cilt, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 288s. + Ek.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Osmanlı Tarihi, V. Cilt, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 288s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi, VI. Cilt, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 321s. + Ek.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Osmanlı Tarihi, VI. Cilt, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 321s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi, VIII.Cilt, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 631s. + Ek.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Osmanlı Tarihi, VIII.Cilt, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 631s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Tarihi, IV. Cilt, 2. Kısım, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 681s. + Ek.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Osmanlı Tarihi, IV. Cilt, 2. Kısım, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1983 Baskı, 681s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları II, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 306s. + Kapı Kulu Ocaklarına Ait Bazı Resim ve Vesikalar.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları II, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 306s. + Kapı Kulu Ocaklarına Ait Bazı Resim ve Vesikalar.

  TLSold
 • Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 520s.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 520s.

  TLSold
 • Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 349s. + Ek.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 349s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 584s. + Ek.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 584s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 632s. + Ek.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 632s. + Ek.

  TLSold
 • Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu, Ankara-1984 Baskı, 297s. + Ek.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu, Ankara-1984 Baskı, 297s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları 1, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 755s.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları 1, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 755s.

  TLSold
 • İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuzbir Mart Hâdisesi, Yayına Hazırlayan: Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1985 Baskı, 208s. + Ek.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuzbir Mart Hâdisesi, Yayına Hazırlayan: Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1985 Baskı, 208s. + Ek.

  TLSold
 • Büyük Selçuk İmparatorluğu Tarihi, Cilt: II, Prof. Dr. Mehmed Altay Köymen, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 528s. + Ek.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Büyük Selçuk İmparatorluğu Tarihi, Cilt: II, Prof. Dr. Mehmed Altay Köymen, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 528s. + Ek.

  TLSold
 • Türk Tarihinin İlk Devirlerinden Yakın Şark -Elâm ve Mezopotamya-, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1937, 307s.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Türk Tarihinin İlk Devirlerinden Yakın Şark -Elâm ve Mezopotamya-, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1937, 307s.

  TLSold
 • Midhat Paşa ve Tâif Mahkûmları, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1985 Baskı, 236s. + Ek.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Midhat Paşa ve Tâif Mahkûmları, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1985 Baskı, 236s. + Ek.

  TLSold
 • Herodot Tarihi, Herodotos - Çeviri: Müntekim Ökmen, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-1973 Baskı, 639s.

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Herodot Tarihi, Herodotos - Çeviri: Müntekim Ökmen, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-1973 Baskı, 639s.

  TLSold
 • Suomi - Jarvien Ja Metsien Maa, Finland i Bild - in Bildern - in Pictures, Matti A. Pitkanen, 1992 Baskı + Şömizli.

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Suomi - Jarvien Ja Metsien Maa, Finland i Bild - in Bildern - in Pictures, Matti A. Pitkanen, 1992 Baskı + Şömizli.

  TLSold
 • Cumhuriyetin 25. Yılında Eskişehire Bakış, Künye Sayfası Haliyle.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Cumhuriyetin 25. Yılında Eskişehire Bakış, Künye Sayfası Haliyle.

  TLSold
 • Siyasî Tarih, Louis Dallot - Çeviren: Oktay Akbal, 1966 Baskı, Tan Matbaası, 109s.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Siyasî Tarih, Louis Dallot - Çeviren: Oktay Akbal, 1966 Baskı, Tan Matbaası, 109s.

  TLSold
 • Milli Mücadelede İttihatçılık, Erik Jan Zürcher, Bağlam Yayınları, Çeviri: Nüzhet Salihoğlu, Birinci Basım, İstanbul-1987 Baskı, 335s.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Milli Mücadelede İttihatçılık, Erik Jan Zürcher, Bağlam Yayınları, Çeviri: Nüzhet Salihoğlu, Birinci Basım, İstanbul-1987 Baskı, 335s.

  TLSold
 • Güneybatı Anadolu'da Kuvâ-yı Milliye Harekâtı, Sıtkı Aydınel, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1993 Baskı, 434s.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Güneybatı Anadolu'da Kuvâ-yı Milliye Harekâtı, Sıtkı Aydınel, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1993 Baskı, 434s.

  TLSold
 • Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, 2. Kitap, Tekin Yayınevi, Doyuran Matbaası, 1981 Baskı, 559s. - 1062s. Arası.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, 2. Kitap, Tekin Yayınevi, Doyuran Matbaası, 1981 Baskı, 559s. - 1062s. Arası.

  TLSold
 • Türk Kültürünün Gelişme Çağları 1, Bahaeddin ögel, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 111s.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Türk Kültürünün Gelişme Çağları 1, Bahaeddin ögel, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 111s.

  TLSold
 • Bulgaristan'da Türk Varlığı 1, Bildiriler 7 Haziran 1985, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 91s. + Ek.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Bulgaristan'da Türk Varlığı 1, Bildiriler 7 Haziran 1985, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 91s. + Ek.

  TLSold
 • Anzavur İsyanı, Müellifi: Zühtü Güven, Aydınlık Matbaası, İstanbul-1948 Baskı, 166s.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Anzavur İsyanı, Müellifi: Zühtü Güven, Aydınlık Matbaası, İstanbul-1948 Baskı, 166s.

  TLSold
 • Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa -Askeri Yönü ve Türk Askerinin Kahramanlığı-, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 65s. + Krokiler.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa -Askeri Yönü ve Türk Askerinin Kahramanlığı-, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 65s. + Krokiler.

  TLSold
 • 1897 Türk-Yunan Harbi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1982 Baskı, 59s. + Krokiler.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  1897 Türk-Yunan Harbi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1982 Baskı, 59s. + Krokiler.

  TLSold
 • Yanya Savunması ve Esat Paşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1984 Baskı, 108s. + Ek.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Yanya Savunması ve Esat Paşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1984 Baskı, 108s. + Ek.

  TLSold
 • Manisa ve Yöresinde İşgal Acıları, Kâmil Su, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1982 Baskı, 118s.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Manisa ve Yöresinde İşgal Acıları, Kâmil Su, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1982 Baskı, 118s.

  TLSold
 • Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, II. Kitap, Recep Kütahya Meb'usu, İstanbul-1931 Baskı, Devlet Matbaası, 291s.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, II. Kitap, Recep Kütahya Meb'usu, İstanbul-1931 Baskı, Devlet Matbaası, 291s.

  TLSold
 • Selçuklu Tarihi, İbrahim Kafesoğlu, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 125s.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Selçuklu Tarihi, İbrahim Kafesoğlu, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskı, 125s.

  TLSold
 • Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, I. Kitap, Afet- Musiki Muallim Mektebi Yurtbilgisi ve Tarih Muallimi, İstanbul-1931 Baskı, Devlet Matbaası, 287s.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, I. Kitap, Afet- Musiki Muallim Mektebi Yurtbilgisi ve Tarih Muallimi, İstanbul-1931 Baskı, Devlet Matbaası, 287s.

  TLSold
 • Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, Milliyet Matbaası, İstanbul-1930 Baskı, Kitap 1, 143S.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, Milliyet Matbaası, İstanbul-1930 Baskı, Kitap 1, 143S.

  TLSold
 • Tarihi ve Kültürel Boyutları İçerisinde Şanlıurfa ve GAP Sempozyumu, Hazırlayan: Abdülkadir Karahan, Nurettin Uycan Cilt ve Basım Sanayii A.Ş., İstanbul-1988 Baskı, 227s. + Resimler.

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Tarihi ve Kültürel Boyutları İçerisinde Şanlıurfa ve GAP Sempozyumu, Hazırlayan: Abdülkadir Karahan, Nurettin Uycan Cilt ve Basım Sanayii A.Ş., İstanbul-1988 Baskı, 227s. + Resimler.

  TLSold
 • Atatürk'ün Sansürlenen Mektubu, Atilla Oral, Demkar Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul-2011 Baskı, 98s.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Atatürk'ün Sansürlenen Mektubu, Atilla Oral, Demkar Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul-2011 Baskı, 98s.

  TLSold
 • Sultanların Aşkı, Feridun Fazıl Tülbentçi, İnkılâp Kitabevi, Çelikcilt Matbaası, 364s.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Sultanların Aşkı, Feridun Fazıl Tülbentçi, İnkılâp Kitabevi, Çelikcilt Matbaası, 364s.

  TLSold
 • 100 Opera, Faruk Yener, İstanbul-1964 Baskı, Doğan Kardeş Matbaacılık, 459s. + Şömizli.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  100 Opera, Faruk Yener, İstanbul-1964 Baskı, Doğan Kardeş Matbaacılık, 459s. + Şömizli.

  TLSold
 • Şiire Adanmış Bir Yaşam: Yahya Kemal Beyatlı, Sermet Sami Uysal, Yahya Kemal'i Svenler Derneği, İstanbul-1998 Baskı, Kapak: Sait Maden, 510s. + Yahya Kemal'in Soyağacı.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Şiire Adanmış Bir Yaşam: Yahya Kemal Beyatlı, Sermet Sami Uysal, Yahya Kemal'i Svenler Derneği, İstanbul-1998 Baskı, Kapak: Sait Maden, 510s. + Yahya Kemal'in Soyağacı.

  TLSold
 • Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ruşen Eşref Ünaydın, Ankara-1981 Baskı, 69s.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ruşen Eşref Ünaydın, Ankara-1981 Baskı, 69s.

  TLSold
 • Garb Menba'larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı, İstanbul Kitabevi, İsmâil Hâmi Dânişmend, İstanbul-1982 Baskı, 253s.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Garb Menba'larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı, İstanbul Kitabevi, İsmâil Hâmi Dânişmend, İstanbul-1982 Baskı, 253s.

  TLSold
 • XII inci Şarl'ın Tarihi, Yazan:: Voltaire - Çeviren: Nahid Sırrı, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1939 Baskı, 343s.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  XII inci Şarl'ın Tarihi, Yazan:: Voltaire - Çeviren: Nahid Sırrı, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1939 Baskı, 343s.

  TLSold
 • Radyo Kültür Yayınları, Emniyet Sandığı, Ar Klişecilik Matbaacılık, İstanbul-1962 Baskı, 94s.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Radyo Kültür Yayınları, Emniyet Sandığı, Ar Klişecilik Matbaacılık, İstanbul-1962 Baskı, 94s.

  TLSold
 • Ermeni Komitelerinin A'Mal ve Harekât-ı İhtilâliyyesi, Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz, Ankara-1983 Baskı, 432s.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Ermeni Komitelerinin A'Mal ve Harekât-ı İhtilâliyyesi, Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz, Ankara-1983 Baskı, 432s.

  TLSold
 • Kırşehir Güldesti, Mehmet Önder, Filiz Yayınevi, Ankara-1976 Baskı, 64s.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Kırşehir Güldesti, Mehmet Önder, Filiz Yayınevi, Ankara-1976 Baskı, 64s.

  TLSold
 • Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-i Kürdi, Rohat, Fırat Yayınları, İstanbul-1991 Baskı, 91s.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-i Kürdi, Rohat, Fırat Yayınları, İstanbul-1991 Baskı, 91s.

  TLSold
 • Kalkın Nazım'a Gidelim, Fahri Erdinç, Varlık Yayınları, İstanbul-1980 Baskı, 136s.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Kalkın Nazım'a Gidelim, Fahri Erdinç, Varlık Yayınları, İstanbul-1980 Baskı, 136s.

  TLSold
 • Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok (1923 Parti Konferansı'na Rapor), Ovanes Kaçaznuni, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Çeviri: Arif Acaloğlu, İstanbul-2008 Baskı, 120s.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok (1923 Parti Konferansı'na Rapor), Ovanes Kaçaznuni, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Çeviri: Arif Acaloğlu, İstanbul-2008 Baskı, 120s.

  TLSold
 • Bomba Davası Savunma 1, Talat Turhan, 1. Kitap, Kapak Baskısı: Kral Matbaası, Birinci Basım, İstanbul-1986 Baskı, Kardeşler Matbaası, 270s.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Bomba Davası Savunma 1, Talat Turhan, 1. Kitap, Kapak Baskısı: Kral Matbaası, Birinci Basım, İstanbul-1986 Baskı, Kardeşler Matbaası, 270s.

  TLSold
 • Nikbin Olunuz, Dr. Victor Pauchet, İstanbul-1945 Baskı, Ahmet Halit Kitabevi, Kenan Matbaası, 63s.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Nikbin Olunuz, Dr. Victor Pauchet, İstanbul-1945 Baskı, Ahmet Halit Kitabevi, Kenan Matbaası, 63s.

  TLSold
 • Şölen ve Sokrates'in Savunması, Remzi Kitabevi, Hayrullah Örs, Yükselen Matbaası, İstanbul-1962 Baskı, 86s.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Şölen ve Sokrates'in Savunması, Remzi Kitabevi, Hayrullah Örs, Yükselen Matbaası, İstanbul-1962 Baskı, 86s.

  TLSold
 • Bulgaristan'da Türkler, Osman Keskioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1985 Baskı, 223s.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Bulgaristan'da Türkler, Osman Keskioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1985 Baskı, 223s.

  TLSold
 • Masonluk, Paul Naudon - Çeviren: Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul-1990 Baskı, 120s.

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Masonluk, Paul Naudon - Çeviren: Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul-1990 Baskı, 120s.

  TLSold
 • Belgrad - İstanbul - Roma Askerî Yolu, Dr. Konstantin Yosif İreçek - Çeviren: Ali Kemal Balkanlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1990 Baskı, 201s.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Belgrad - İstanbul - Roma Askerî Yolu, Dr. Konstantin Yosif İreçek - Çeviren: Ali Kemal Balkanlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1990 Baskı, 201s.

  TLSold
 • Salim Rıza'dan Anılar, Salim Rıza Kırkpınar, Yalçın Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1990 Baskı, İmzalı, 80s.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Salim Rıza'dan Anılar, Salim Rıza Kırkpınar, Yalçın Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1990 Baskı, İmzalı, 80s.

  TLSold
 • Ermeni Mezâlimi, Veysel Eroğlu, Sebil Yayını, İstanbul-1978 Baskı, 320s.

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Ermeni Mezâlimi, Veysel Eroğlu, Sebil Yayını, İstanbul-1978 Baskı, 320s.

  TLSold
 • Nakşidil Sultan, Murat Aykaç Erginöz, İnkılâp Kitabevi, İstanbul-1987 Baskı, 211s.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Nakşidil Sultan, Murat Aykaç Erginöz, İnkılâp Kitabevi, İstanbul-1987 Baskı, 211s.

  TLSold
 • Tuna'dan Batıya, İsmail Habib Sevük, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1987 Baskı, 258s.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Tuna'dan Batıya, İsmail Habib Sevük, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1987 Baskı, 258s.

  TLSold
 • Türklük Kavgası, Ergun Göze, Yağmur Yayınları, İstanbul-1977 Baskı, 271s.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Türklük Kavgası, Ergun Göze, Yağmur Yayınları, İstanbul-1977 Baskı, 271s.

  TLSold
 • Bize Göre Gurebâhâne-i Laklakan Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Hâşim, M.E.G.S.B., İstanbul-1986 Baskı, 227s.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Bize Göre Gurebâhâne-i Laklakan Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Hâşim, M.E.G.S.B., İstanbul-1986 Baskı, 227s.

  TLSold
 • Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, Hazırlayan: Abdullah Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1987 Baskı, 291s. + Haliyle,

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, Hazırlayan: Abdullah Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1987 Baskı, 291s. + Haliyle,

  TLSold
 • Avrupa Kavimlerinin Mukayeseli Tarihi, Kanaat Kitabevi, Charles Seignobos - Çeviri: Hüseyin Cahid Yalçın, İstanbul-1939 Baskı, 588s. + Yorgun Cildinde.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Avrupa Kavimlerinin Mukayeseli Tarihi, Kanaat Kitabevi, Charles Seignobos - Çeviri: Hüseyin Cahid Yalçın, İstanbul-1939 Baskı, 588s. + Yorgun Cildinde.

  TLSold
 • Franklin Roosevelt, Hilmi Kitabevi, Harbin Meşhur Adamları:6, İstanbul-1943 Baskı, 96s.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Franklin Roosevelt, Hilmi Kitabevi, Harbin Meşhur Adamları:6, İstanbul-1943 Baskı, 96s.

  TLSold
 • Benjamin Franklin Otobiyografi, Çeviri: İrfan Konur, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1944 Baskı, 300s.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Benjamin Franklin Otobiyografi, Çeviri: İrfan Konur, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1944 Baskı, 300s.

  TLSold
 • 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular, Prof. Dr. Metin Sözen - Necdet Sakaoğlu, Milliyet Yayınları, John E. Woods, Birinci Basım, İstanbul-1993 Baskı, 412s. + Ek.

  Lot No: 169

  Lot: 169

  300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular, Prof. Dr. Metin Sözen - Necdet Sakaoğlu, Milliyet Yayınları, John E. Woods, Birinci Basım, İstanbul-1993 Baskı, 412s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlıca Kitap- Doktor Abdullah Cevdet, Kitabhane-i İçtihat, Numero 55, Fransızcadan Tercüme, İstanbul Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1928 Baskı, 536s. Koleksiyoner Cildinde.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Osmanlıca Kitap- Doktor Abdullah Cevdet, Kitabhane-i İçtihat, Numero 55, Fransızcadan Tercüme, İstanbul Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1928 Baskı, 536s. Koleksiyoner Cildinde.

  TLSold
 • Extrait Des Programmes Officiels Décret du 3 Decembre 1923, Histoire L'Orient et La Gréce, 179s. İçi Görselli

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Extrait Des Programmes Officiels Décret du 3 Decembre 1923, Histoire L'Orient et La Gréce, 179s. İçi Görselli

  TLSold
 • Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt:3, Yazan: Afif Büyüktuğrul, İstanbul-1983 Baskı, 403s.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt:3, Yazan: Afif Büyüktuğrul, İstanbul-1983 Baskı, 403s.

  TLSold
 • Ihlara Vadisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Semiha Yıldız Ötüken, Ankara-1990 Baskı, 81s.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Ihlara Vadisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Semiha Yıldız Ötüken, Ankara-1990 Baskı, 81s.

  TLSold
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar, Refik Ahmet Sevengil, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1944 Baskı, 191s.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Hüseyin Rahmi Gürpınar, Refik Ahmet Sevengil, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1944 Baskı, 191s.

  TLSold
 • İttihat - Terraki ve Bektaşiler, Baki Öz, Can Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2004 Baskı, 400s.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  İttihat - Terraki ve Bektaşiler, Baki Öz, Can Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2004 Baskı, 400s.

  TLSold
 • Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Dördüncü Kitap, Tekin Yayınevi, İstanbul-1981 Baskı, Yaylacık Matbaası, 1501s. - 1920s. Arası.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Dördüncü Kitap, Tekin Yayınevi, İstanbul-1981 Baskı, Yaylacık Matbaası, 1501s. - 1920s. Arası.

  TLSold
 • Devlet-i Aliyye Teşrifatçıbaşısı Ahmet Ağa'nın Viyana Kuşatması Günlüğü, Milliyet Yayınları, Türkçesi: Esat Mermi, Birinci Basım, İstanbul-1970 Baskı, 196s. + Şömizli.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Devlet-i Aliyye Teşrifatçıbaşısı Ahmet Ağa'nın Viyana Kuşatması Günlüğü, Milliyet Yayınları, Türkçesi: Esat Mermi, Birinci Basım, İstanbul-1970 Baskı, 196s. + Şömizli.

  TLSold
 • Fuhş-i Atîk (Eski Fuhuş Hayatı), Ahmet Rasim, İçinde Ayrıca: Hamamcı Ülfet, İstanbul Matbaası, 1958 Baskı, 287s.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Fuhş-i Atîk (Eski Fuhuş Hayatı), Ahmet Rasim, İçinde Ayrıca: Hamamcı Ülfet, İstanbul Matbaası, 1958 Baskı, 287s.

  TLSold
 • Sadullah Ağa, Ziya Şakir, Efe Neşriyatı, 1944 Baskı, 92s. Haliyle.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Sadullah Ağa, Ziya Şakir, Efe Neşriyatı, 1944 Baskı, 92s. Haliyle.

  TLSold
 • Sovyet Rusya'da Hayat -Komünistler ve Halk-, Yazan: H. Kafkaslı, Güzeliş Matbaası, Eskişehir-1948 Baskı, 93s.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Sovyet Rusya'da Hayat -Komünistler ve Halk-, Yazan: H. Kafkaslı, Güzeliş Matbaası, Eskişehir-1948 Baskı, 93s.

  TLSold
 • Vahşetin Çağırışı, Jack London - Çeviri: Sofi Huri, Amerikan Bord Neşriyat Dairesi, 128s.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Vahşetin Çağırışı, Jack London - Çeviri: Sofi Huri, Amerikan Bord Neşriyat Dairesi, 128s.

  TLSold
 • Yıdırım Bayezit, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1950 Baskı, Yazan: Kâmil Su, 44s.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Yıdırım Bayezit, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1950 Baskı, Yazan: Kâmil Su, 44s.

  TLSold
 • Bir Varmış Bir Yokmuş Portreler, Yusuf Ziya Ortaç, İstanbul-1963 Baskı, Akbaba Matbaası, 207s. + Şömizli.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Bir Varmış Bir Yokmuş Portreler, Yusuf Ziya Ortaç, İstanbul-1963 Baskı, Akbaba Matbaası, 207s. + Şömizli.

  TLSold
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Seçilmiş Parçalar, Mustafa Nihat Özön, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1945 Baskı, 303s.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Seçilmiş Parçalar, Mustafa Nihat Özön, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1945 Baskı, 303s.

  TLSold
 • Kuvayı Millîye Ruhu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Samet Ağaoğlu, Başbakanlık Basımevi, Ankara-1981 Baskı, 292s.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Kuvayı Millîye Ruhu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Samet Ağaoğlu, Başbakanlık Basımevi, Ankara-1981 Baskı, 292s.

  TLSold
 • Dumlupınar'dan İzmir'e Esen Kasırga, Aslan Tufan Yazman, DYO Kültür Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1971 Baskı, 100s.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Dumlupınar'dan İzmir'e Esen Kasırga, Aslan Tufan Yazman, DYO Kültür Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1971 Baskı, 100s.

  TLSold
 • Bahar ve Kelebekler, Ömer Seyfettin, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul-1963 Baskı, 192s.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Bahar ve Kelebekler, Ömer Seyfettin, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul-1963 Baskı, 192s.

  TLSold
 • Kırbıs'ın Fethi 1570-1571, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 104s. + Ek.

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Kırbıs'ın Fethi 1570-1571, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 104s. + Ek.

  TLSold
 • Varna (1444), İkinci Kosova (1448) Meydan Muharebeleri ve II. Murat, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1987 Baskı, 100s. + Haritalar.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Varna (1444), İkinci Kosova (1448) Meydan Muharebeleri ve II. Murat, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1987 Baskı, 100s. + Haritalar.

  TLSold
 • Turhan 140 Karikatür, Milliyet Yayınları, İç Baskı: Yeni Matbaa, 174s.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Turhan 140 Karikatür, Milliyet Yayınları, İç Baskı: Yeni Matbaa, 174s.

  TLSold
 • Radyo Kültür Yayınları Emniyet Sandığı, Duran Ofset Basımevi, İstanbul-1971 Baskı, 93s.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Radyo Kültür Yayınları Emniyet Sandığı, Duran Ofset Basımevi, İstanbul-1971 Baskı, 93s.

  TLSold
 • Çeşitli Yönleriyle Kırşehir, Etem Basınoğlu, Filiz Yayınları, Kırşehir-1981 Baskı, 80s.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Çeşitli Yönleriyle Kırşehir, Etem Basınoğlu, Filiz Yayınları, Kırşehir-1981 Baskı, 80s.

  TLSold
 • Kırşehir Güldesti, Mehmet Önder, Filiz Yayınevi, Ankara-1976 Baskı, 64s.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Kırşehir Güldesti, Mehmet Önder, Filiz Yayınevi, Ankara-1976 Baskı, 64s.

  TLSold
 • Alevilik-Sünnilik ''İslâm Düşüncesi'', İsmet Zeki Eyuboğlu, Hürriyet Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1979 Baskı, 333s.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Alevilik-Sünnilik ''İslâm Düşüncesi'', İsmet Zeki Eyuboğlu, Hürriyet Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1979 Baskı, 333s.

  TLSold
 • Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar, Dr. Fethî Tevetoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1987 Baskı, 329s.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar, Dr. Fethî Tevetoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1987 Baskı, 329s.

  TLSold
 • Sanat ve Sosyalizm, G. V. Plehanov - Jean-Louis Lecercle - Pierre Albouy, Sosyal Yayınlar, Çeviren: Selim Mimoğlu, İstanbul-1962 Baskı, 156s. Cildi Tamir İster.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Sanat ve Sosyalizm, G. V. Plehanov - Jean-Louis Lecercle - Pierre Albouy, Sosyal Yayınlar, Çeviren: Selim Mimoğlu, İstanbul-1962 Baskı, 156s. Cildi Tamir İster.

  TLSold
 • Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), David Kushner, Kervan Yayınları, Çeviri: Şevket Serdar Türet - Rekin Ertem - Fahri Erdem, Kervan Yayınları, 262s.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), David Kushner, Kervan Yayınları, Çeviri: Şevket Serdar Türet - Rekin Ertem - Fahri Erdem, Kervan Yayınları, 262s.

  TLSold
 • Atatürk Hakkında Düşünce ve Tahliller, Dr. Rükneddin Fethi, İktisadî Yürüyüş Matbaası ve Neşriyat Yurdu, İstanbul-1943 Baskı, 80s.+ Sırtı Tamir İster.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Atatürk Hakkında Düşünce ve Tahliller, Dr. Rükneddin Fethi, İktisadî Yürüyüş Matbaası ve Neşriyat Yurdu, İstanbul-1943 Baskı, 80s.+ Sırtı Tamir İster.

  TLSold
 • Sosyal Değişme ve Tarikat Cerrahiler, Fulya Atacan, Birinci Basım, İstanbul-1990 Baskı, 182s.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Sosyal Değişme ve Tarikat Cerrahiler, Fulya Atacan, Birinci Basım, İstanbul-1990 Baskı, 182s.

  TLSold
 • XIII. Asr-ı Hicrîde Osmanlı Ricâli Geçen Asırda Devlet Adamlarımız 1, Ali Rıza - Mehmet Galib, Tercüman Yayınları, Hazırlayan: Fahri Çetin Derin, İstanbul-1977 Baskı, 160s.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  XIII. Asr-ı Hicrîde Osmanlı Ricâli Geçen Asırda Devlet Adamlarımız 1, Ali Rıza - Mehmet Galib, Tercüman Yayınları, Hazırlayan: Fahri Çetin Derin, İstanbul-1977 Baskı, 160s.

  TLSold
 • Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1985 Baskı, Bakanlıkta Birinci Basım, 64s. + Ekler.

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1985 Baskı, Bakanlıkta Birinci Basım, 64s. + Ekler.

  TLSold
 • Kafkas Tarihinde Abhazlar ve Çerkeslik Mefhumu, Şerafettin Terim, İstanbul-1976 Baskı, Murat Matbaacılık, 287s.

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Kafkas Tarihinde Abhazlar ve Çerkeslik Mefhumu, Şerafettin Terim, İstanbul-1976 Baskı, Murat Matbaacılık, 287s.

  TLSold
 • Şair Eşref Bütün Şiirleri ve 80 Yıllık Hatıraları, Hilmi Yücebaş, Milliyet Dağıtım Ltd. Şti. Basın Sarayı, No.3, 1978 Baskı, 447s.

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Şair Eşref Bütün Şiirleri ve 80 Yıllık Hatıraları, Hilmi Yücebaş, Milliyet Dağıtım Ltd. Şti. Basın Sarayı, No.3, 1978 Baskı, 447s.

  TLSold
 • Efruz Bey, Ömer Seyfettin, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul-1963 Baskı, 190s.

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Efruz Bey, Ömer Seyfettin, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul-1963 Baskı, 190s.

  TLSold
 • Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Savaşı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1950 Baskı, Yazan: M. Cavit Baysun, 47s.

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Savaşı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1950 Baskı, Yazan: M. Cavit Baysun, 47s.

  TLSold
 • İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk, J.-J. Rousseau - Çeviren: İbrahim Hilmi Çığıraçan, Şirketi Mürettibiye Matbaası, İstanbul-1942 Baskı, 99s.

  Lot No: 206

  Lot: 206

  İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk, J.-J. Rousseau - Çeviren: İbrahim Hilmi Çığıraçan, Şirketi Mürettibiye Matbaası, İstanbul-1942 Baskı, 99s.

  TLSold
 • Ömer Seyfeddin Hayatı - Eseri, Ali Canib Yöntem, Remzi Kitabevi, 165s.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Ömer Seyfeddin Hayatı - Eseri, Ali Canib Yöntem, Remzi Kitabevi, 165s.

  TLSold
 • Eski Türk Sanatı ve Avrupa'ya Etkisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Çeviren: A. Cemal Köprülü, 205s. + Resimler.

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Eski Türk Sanatı ve Avrupa'ya Etkisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Çeviren: A. Cemal Köprülü, 205s. + Resimler.

  TLSold
 • İstanbul Çeşmeleri -Beyoğlu Cihetindeki Meyva Tabağı Motifleriyle Bezenmiş Tek Cepheli Anıt Çeşmeler-, H. Örcün Barışta, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1991 Baskı, 88s. + Şömizli.

  Lot No: 209

  Lot: 209

  İstanbul Çeşmeleri -Beyoğlu Cihetindeki Meyva Tabağı Motifleriyle Bezenmiş Tek Cepheli Anıt Çeşmeler-, H. Örcün Barışta, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1991 Baskı, 88s. + Şömizli.

  TLSold
 • Vatansız Adam, Resimli Ay'ın Küçük Kitapları, Resimli Ay Matbaası T.L.Ş., İstanbul-1930 Baskı, 54s.

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Vatansız Adam, Resimli Ay'ın Küçük Kitapları, Resimli Ay Matbaası T.L.Ş., İstanbul-1930 Baskı, 54s.

  TLSold
 • Şark Mektupları, Lady Montegü - Çeviri: Ahmet Refik, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul-1933 Baskı, 144s.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Şark Mektupları, Lady Montegü - Çeviri: Ahmet Refik, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul-1933 Baskı, 144s.

  TLSold
 • İşte İnsan, Azra Erhat - Ece Homo, Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1969 Baskı, 248s.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  İşte İnsan, Azra Erhat - Ece Homo, Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1969 Baskı, 248s.

  TLSold
 • Musa ve Yahudilik, Hayrullah Örs, Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1966 Baskı, 468s.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Musa ve Yahudilik, Hayrullah Örs, Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1966 Baskı, 468s.

  TLSold
 • Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Prof. Dr. Nejat Göyünç, Gültepe Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1983 Baskı, 117s.

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Prof. Dr. Nejat Göyünç, Gültepe Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1983 Baskı, 117s.

  TLSold
 • 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1985 Baskı, Bakanlıkca Birinci Basım, 145s. + Ek.

  Lot No: 215

  Lot: 215

  1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara-1985 Baskı, Bakanlıkca Birinci Basım, 145s. + Ek.

  TLSold
 • Otuzbir Mart 85. Yaşında - Bir ''Geri Dönüş''ün Mirası-, Cemal Kutay, (1909-1994-?)Kazancı Kitap Ticaret, İstanbul-1994 Baskı, 515s.

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Otuzbir Mart 85. Yaşında - Bir ''Geri Dönüş''ün Mirası-, Cemal Kutay, (1909-1994-?)Kazancı Kitap Ticaret, İstanbul-1994 Baskı, 515s.

  TLSold
 • Eski Anadolu Tarihi, Dr. Eski Anadolu Tarihi, Ankara-1987 Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 290s. + Ek.

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Eski Anadolu Tarihi, Dr. Eski Anadolu Tarihi, Ankara-1987 Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 290s. + Ek.

  TLSold
 • Bâkî Dîvânı -Tenkitli Basım-, Hazırlayan: Dr. Sabahattin Küçük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara-1994 Baskı, Birinci Basım, 472s.

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Bâkî Dîvânı -Tenkitli Basım-, Hazırlayan: Dr. Sabahattin Küçük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara-1994 Baskı, Birinci Basım, 472s.

  TLSold
 • Roma Tarihi, 1. Cilt Cumhuriyet, 1. Kısım, Dr. Halil Demircioğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 427s. + Ekler.

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Roma Tarihi, 1. Cilt Cumhuriyet, 1. Kısım, Dr. Halil Demircioğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 427s. + Ekler.

  TLSold
 • İran Moğolları -Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri, 1220-1350-, Bertold Spuler - Çeviri: Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 579s. + Ek.

  Lot No: 220

  Lot: 220

  İran Moğolları -Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri, 1220-1350-, Bertold Spuler - Çeviri: Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 579s. + Ek.

  TLSold
 • Yakın Şark III Suriye ve Filistin, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 468s.

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Yakın Şark III Suriye ve Filistin, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 468s.

  TLSold
 • Ahîlik ve Meslek Eğitimi, Dr. Yusuf Ekinci, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1990 Baskı, 111s.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Ahîlik ve Meslek Eğitimi, Dr. Yusuf Ekinci, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1990 Baskı, 111s.

  TLSold
 • Uluğ Bey, Lütfi Göker, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1995 Baskı, 190s.

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Uluğ Bey, Lütfi Göker, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1995 Baskı, 190s.

  TLSold
 • Kocaeli Tarih ve Rehberi, Rıfat Yüce, Demkar Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskı, 593s.

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Kocaeli Tarih ve Rehberi, Rıfat Yüce, Demkar Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskı, 593s.

  TLSold
 • Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-1972 Baskı, 429s.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-1972 Baskı, 429s.

  TLSold
 • Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı, Nihad Sami Banarlı, Lise 2, İstanbul-1989 Baskı, Remzi Kitabevi, 304s.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı, Nihad Sami Banarlı, Lise 2, İstanbul-1989 Baskı, Remzi Kitabevi, 304s.

  TLSold
 • Yakın Şark IV, 1. Bölüm Perslerden Romalılara Kadar -Selevkoslar, Nabatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama Kırallıkları-, Ord. Prof. Şemesddin Günaltay, Ankara-1987 Baskı, 253s.

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Yakın Şark IV, 1. Bölüm Perslerden Romalılara Kadar -Selevkoslar, Nabatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama Kırallıkları-, Ord. Prof. Şemesddin Günaltay, Ankara-1987 Baskı, 253s.

  TLSold
 • Çandarlı Vezir Ailesi, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 125s. + Ek

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Çandarlı Vezir Ailesi, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 125s. + Ek

  TLSold
 • Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye, 1. Cilt, Ali Fuat Türkgeldi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Yayına Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Ankara-1987 Baskı, 489s.

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye, 1. Cilt, Ali Fuat Türkgeldi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Yayına Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Ankara-1987 Baskı, 489s.

  TLSold
 • Roma Tarihi 1. Cilt Cumhuriyet, I. Kısım, Dr. Halil Demircioğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 427s. + Ek.

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Roma Tarihi 1. Cilt Cumhuriyet, I. Kısım, Dr. Halil Demircioğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 427s. + Ek.

  TLSold
 • Yakın Şark IV, 2. Bölüm Romalılar Zamanında Kapadokya, Pont ve Artaksiad Kırallıkları, Ord. Prof. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 654s. + Ek.

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Yakın Şark IV, 2. Bölüm Romalılar Zamanında Kapadokya, Pont ve Artaksiad Kırallıkları, Ord. Prof. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 654s. + Ek.

  TLSold
 • Moğolların Tarihi, Manghol-un Niuça Tobça'an (Yüan-Ch'ao Pi-Shi), Prof. Dr. Ahmet Temir, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 301s.

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Moğolların Tarihi, Manghol-un Niuça Tobça'an (Yüan-Ch'ao Pi-Shi), Prof. Dr. Ahmet Temir, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 301s.

  TLSold
 • Şair Sultanlar, Rüştü Sardağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1982 Baskı, 307s.

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Şair Sultanlar, Rüştü Sardağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1982 Baskı, 307s.

  TLSold
 • Uluğ Bey, -Rasathanesi ve Medresesi-, Lütfi Göker, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1995 Baskı, 190s.

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Uluğ Bey, -Rasathanesi ve Medresesi-, Lütfi Göker, M.E.B. Yayınları, İstanbul-1995 Baskı, 190s.

  TLSold
 • İyi Vatandaş İyi İnsan, Hasan-Âli Yücel, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1993 Baskı, 190s.

  Lot No: 235

  Lot: 235

  İyi Vatandaş İyi İnsan, Hasan-Âli Yücel, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Birinci Basım, Ankara-1993 Baskı, 190s.

  TLSold
 • Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye, III.Cilt, Ali Fuat Türkgeldi, Yayına Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 235s.

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye, III.Cilt, Ali Fuat Türkgeldi, Yayına Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskı, 235s.

  TLSold
 • Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzâde İbrahim Hilmi Çırağan, Başak Ocak, Müteferrika Yayınları, İstanbul-2003 Baskı, 324s. + Ek.

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzâde İbrahim Hilmi Çırağan, Başak Ocak, Müteferrika Yayınları, İstanbul-2003 Baskı, 324s. + Ek.

  TLSold
 • Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Faik Reşit Unat, Ankara-1987 Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 261s. + Ek

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Faik Reşit Unat, Ankara-1987 Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 261s. + Ek

  TLSold
 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Prof. Dr. Fuad Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 414s. + Ek.

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Prof. Dr. Fuad Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1984 Baskı, 414s. + Ek.

  TLSold
 • Moğolların Gizli Tarihi, Manghol-un Niuça Tobça'an (Yüan-Ch'Ao Pi-Shi), Prof. Dr. Ahmet Temir, Ankara-1986 Baskı, 300s.

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Moğolların Gizli Tarihi, Manghol-un Niuça Tobça'an (Yüan-Ch'Ao Pi-Shi), Prof. Dr. Ahmet Temir, Ankara-1986 Baskı, 300s.

  TLSold
 • Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Dr. Selâhattin Tansel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1985 Baskı, 356s.

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Dr. Selâhattin Tansel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1985 Baskı, 356s.

  TLSold
 • Arıburnu Muharebeleri Raporu Mustafa Kemal, Yayına Hazırlayan: Uluğ İğdemir, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 200s. + Ek.

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Arıburnu Muharebeleri Raporu Mustafa Kemal, Yayına Hazırlayan: Uluğ İğdemir, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1986 Baskı, 200s. + Ek.

  TLSold
 • XIII - XV. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Prof. Dr. Yaşar Yücel, Ankara-1980 Baskı, 224s.

  Lot No: 243

  Lot: 243

  XIII - XV. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Prof. Dr. Yaşar Yücel, Ankara-1980 Baskı, 224s.

  TLSold
 • Hellen-Lâtin Eski-Çağ Bilgisi, Hense-Leonard, Türkçeye Çeviren: Suad Y. Baydur, Pulhan Matbaası, İstanbul-1953 Baskı, 286s. - 492s. Arası.

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Hellen-Lâtin Eski-Çağ Bilgisi, Hense-Leonard, Türkçeye Çeviren: Suad Y. Baydur, Pulhan Matbaası, İstanbul-1953 Baskı, 286s. - 492s. Arası.

  TLSold
 • Hellen-Lâtin Eski-Çağ Bilgisi, Hense-Leonard, Demet: 1, Türkçeye Çeviren: Suad Y. Baydur, Pulhan Matbaası, İstanbul-1948 Baskı, 283s. - 492s. Arası.

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Hellen-Lâtin Eski-Çağ Bilgisi, Hense-Leonard, Demet: 1, Türkçeye Çeviren: Suad Y. Baydur, Pulhan Matbaası, İstanbul-1948 Baskı, 283s. - 492s. Arası.

  TLSold
 • Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, Remzi Kitabevi, Osmanlıca İmzalı, İstanbul-1969 Baskı, 408s.

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, Remzi Kitabevi, Osmanlıca İmzalı, İstanbul-1969 Baskı, 408s.

  TLSold