Adana Vilayeti, Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçin Dersaadet ve Taşra Mahallatından Verilecek İlmühabere Mahsus Varaka.

1309
Arkası Fiskalli ve Damgalı

Starting Bid: 25 TL