Defteri Hakani, Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçin Dersaadet ve Taşra Mahallatından Verilecek İlmühabere Mahsus Varaka.

1323
Hicaz Demiryolu Soğuk Damgalı.

Starting Bid: 25 TL