Celi Sülüs Yazı

Vebâ Duası
Li Hamsetün Utfi Bihe Harrel veba El-Hatime El Mustafa vel-Murteza Vebnâ Hüma vel Fatime
İnsanın İçinden Dışından Ateş Basar. Her Yeri Yanar Veba Ateşi Gibi İçeriden ve Dışarıdan Beni Sarsa Yok Etmek Üzere Beni Yakan Ateşi Bu Beş Şeyle Söndürürüm.
Muhammed SAV. Ali Murteza Oğulları Hasan ve Hüseyin ve Fatıma

Ketebe Şermin Dumlupınar
Çer: 61 x 61 cm.
Yazı: 34 x 28 cm.

Starting Bid: 50 TL