PTT İşletmesi Telefon Abonman Mukavelenamesi - 1957 PTT Genel Müdürlüğü Telefon Abonman Sözleşmesi - 1978 İkisinde de 2'şer adet damga pulu var