Türkiye Cumhuriyeti 1937 %5 Faizli Türk Borcu Tahvilleri Hamiline Muharrer Bir Kıt'a Tahvil Senedi

Starting Bid: 100 TL