Bağdat Şirketi İslamiye Hisse Senedi,Sermayesi 10 Bin Osmanlı Lirası,Şirket Mühürlü 1325 Yılı İmzalı

Toplam 2000 Hisse Basılmıştır.NADİR

Starting Bid: 1,250 TL