Ticaret Tarihi, Gayrimüslim, Ermeni, Aristakes Azarian Constantinople, Dersaadet Ticaret Odası'nın İlk Başkanı Aristakes Azaryan Efendi Islak İmzalı, Pullu, Otomobil Satış Evrakı, 1912 Tarihli, 27x21 cm

Kenarı Delikli