Hukuk Tarihi, Osmanlıca, Beyoğlu Bidayet Mahkemesi, Beyoğlu Çakmak Sokak'ta Crédit Lyonnais Bankası Memuru Mösyö Feliks Beye Tebliğ ve Taciz Davası Mahkeme Evrakı, 2 Sahife, 33x25 cm