Osmanlıca, Trabzonlu Göçen Kazancızade Ailesinin Batum'da Kalan Emval ve Arazilere Dair Yazışma, Pullu, Trabzon Yetkili Makamlarınca Verilen Vekaletname, Ekinde Batum Şehrinde İnşa Edilecek Taşınmazlarla İlgili Tasarruf Hakları Olan Osmanlı Vatandaşları Hakkında Yazışma, Trabzon Control Memurları İmzalı, Toplam 5 Sayfa, 2 Lisan, Mum Kapama Mühürlü

Pullar Üzerinde İngiliz İdaresi Damgalı,Trabzon'da İngiliz Denetimi Olduğu Dönem

Starting Bid: 20 TL