İcar ve İsticar Mukavelenamesi, Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan, Kira Kontratı, Pullu, 4 Sayfa, Matba-i Amire, Demir Mağazası, Kontrat Kasım Ağa Mahallesi, Kazancızade Ali Faik Adına, Trabzon, 41x29 cm

Kenarı Lekeli

Starting Bid: 20 TL