Karikatür Tarihi, Akbaba, Siyasi Mizah Gazetesi, Sahibi Yusuf Ziya Ortaç, 30 Haziran 1960 Tarihli, 100 Kuruş, 18 Sayfa, Kapakta Mustafa Kemal Atatürk, 34x25 cm

Starting Bid: 20 TL