Rus İdaresi Altında Batum'da Yetkili Makamlardan Kaşeli Yazışma Evrakı, Osmanlı Tebaadan Bir Vatandaşın Terekesinden, 3 Sayfa, 36x23 cm

Starting Bid: 20 TL