Rus İdaresi Altında Batum'da Osmanlı Tebaadan Bir Vatandaşa Ait Vekaletname, Osmanlı Mühürlü, Osmanlıca Yazılı Batum Yetkili Makamları Mühür ve Pullu, 4 Sayfa, 35x22 cm

Starting Bid: 20 TL