Osmanlı Dönemi, Fesli Beyefendiler, Bıyıkları, Entarisi Dikkat Çekmekte, Balkan ve Birinci Cihan Harbi'nde Görev Alan Çanakkale 15. Tümen Kumandanı Mehmed Şükrü [Sagun] Paşa'ya İthaflı ve İmzalı, 12x16 cm

Paspartu Kenarı Haliyle

Starting Bid: 50 TL