Balkan ve Birinci Cihan Harbi Kumandanlarından Hasan İzzet [Arolat] Paşa Yaşlılık Dönemi Kabin Fotoğrafı, G. Pietzner Viyana, 17x23 cm

Hasan İzzet Paşa [1871-1931], Ali Muhsin Paşa ile Süreyya Hanım'ın oğludur. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda ve Dömeke Savaşı'nda savaşmıştır. Balkan Savaşları'nda Doğu Ordusu'na bağlı olarak Babaeski'de bulunan 9. Piyade Tümeni'ni komuta etmiştir. Birinci Cihan Harbi başlamadan evvel Kafkasya Cephesi'nde bulunan 3. Ordu komutanlığına tayin edilmiştir. Doğu sınırındaki Köprüköy ve Azap muharebelerini yönetmiş, Sarıkamış Harekatı'nın kış şartlarında uygulanmasının mümkün olmadığını ertelenmesini belirtmesi üzerine Harp Okulu'ndan talebesi olan Enver Paşa tarafından vazifeden alınmıştır. Mezarı, Halep'tedir. Şair, Ali Mümtaz Arolat'ın babasıdır.

Lekeli, Kenarı Haliyle

Starting Bid: 50 TL