Şeyh Ahmed ve Nazmü'l Leal, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1959'dan Ayrıbasım, 1960 Ankara Basım, TTK Basımevi, Yazar İmzalı ve İthaflı, 43 Sayfa ve Ekinde Görseller

24x16 cm, Kenarı Haliyle

Starting Bid: 20 TL