Erken Cumhuriyet Dönemi, Belediyecilik, Şehiremaneti Harita Şubesi Hey'eti Fenniye Müdüriyeti Saraç İshak Mahallesinde Bir Arsaya İlişkin Sınır, Kullanım Alanı vb. Belirler Evrak, Pullu, 1931 Tarihli, Osmanlıca Pullu, 41x28 cm

Katlanma Yerinden Ufak Şekilde Tamirli

Starting Bid: 20 TL