Tütün Tarihi, Meslek, Türkiye Cumhuriyeti İnhisarlar İdaresi Memurlarına Mahsus Hüviyet Cüzdanı, Fotoğraflı, İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü Muhakemat Müdürüne Ait, Orijinal Gofre Cildinde, 11x7 cm

Starting Bid: 40 TL