Osmanlıca, Ohannes Efendi'nin Fetvahane ve Meşiat Dairesine Gönderdiği Pusulaya Cevap Alamadığı, Memur ve Şeyhülislamın Ne Zaman Makamda Bulunduklarına Dair Yazışma, 21x14 cm