Balkan ve Birinci Cihan Harbi'nde Görev Alan Çanakkale 15. Tümen Kumandanı Mehmed Şükrü [Sagun] Paşa'nın Emekliliği Sonrasında Cumhuriyet Döneminde Bir Hatıra Pozu, 14x9 cm, Oval Fotoğraf

Starting Bid: 30 TL