Osmanlıca, Beyoğlu Bidayet Mahkemesi, Fransız Devlet Fehimesi Kanciloryasına Hitaben, Fransız Vatandaşı Mösyö Jorj İskenderiye Azimet Ettiği İçin Celpnamenin İade Olduğuna Dair, Zarf ve Yazışma

Zarf Haliyle

Starting Bid: 20 TL