1940 Atatürk Blok

Damgasız Şarniyersiz Blok
Kat: 750 TL

Starting Bid: 150 TL