1884 aylı Ampir 5 Krş.

Damgasız Şarniyersiz
Kat 150 TL

Starting Bid: 30 TL