Türk Tayyare Cemiyeti 1 Krş.

Damgasız Şarniyersiz

Starting Bid: 10 TL