Osmanlıca Pasaport

30*42 boyutunda 1314 tarihli Konyalı İnayet hanım adına oluşturulmuş mürûr tezkiresi (Geçiş İzni Belgesi)

Starting Bid: 20 TL