Bütün Yönleriyle Dönmeler ve Dönmelik - Sabetay Sevi, Selahattin Galip

Geçit Kitabevi, İstanbul-2004 Baskısı, 399 Sayfa.