Halk Şiiri Antolojisi - Başlangıcından Bugüne Türk Şiiri: 2, Eflâtun Cem Güney

Varlık Yayınları, Ülkü Basımevi, İstanbul-1947 Baskısı, 165 Sayfa.