Madalyalı Kuklacımız Talât Dumanlı Hayatı, Sanatı, Tekniği ve Bir Oyun Metni, Ünver Oral

Ankara-2004 Baskısı, UNIMA Türkiye Milli Merkezi Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2004 Baskısı, 80 Sayfa.