Emperyalist Kültür Sanayii ve W. Disney, Ariel Dorfman / Armand Mattelart

Gözlem Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1977 Baskısı, 156 Sayfa.