Bingöl Kös Kaplıca B.A. Projesi, Tesis Binaları Tasdikli Yüksek Mühendis Projeleri (İller Bankası Onaylı)

Y. Mühendis Lâtif Babayiğit, 40 Sayfa.

Starting Bid: 20 TL