Fransız İktisatçının 1888-1979 Hatıraları- Memories, Jean Monnet

Librairie Arthéme Fayard Edition, 1976 Baskısı, 642 Sayfa.