Osmanlı servet-i Fünun Gazetesi, No 508, Yıl 1901

Padişahım Çok Yaşa Yazılı Kapağı Osmanlı tuğrası İçermektedir.
Makale-i Mahsusa ve Ulum-i Siyasiye ve İçtimaiye, Mai Düşes (Paul Burger) Başlıklı Haberler İçerir.
Tevdiyat-ı Edebiyat (M. Rauf)

Starting Bid: 40 TL