Kutsal topraklar, Ulaşım Tarihi, 1970'li yıllara Ait Aksu Hac Seyahat Broşürü