Meşhur-İran Şahı Şah Pehlevi ve Protokol-(Haliyle)-