İstanbul Galata Karaköy Deniz İskelesinde Seyyar Satıcılar, Sosyal Yaşam ve Şirketi Hayriye Vapuru

Edt. A. Zellich