Alışmalarında kimlik, yurt, aidiyet, göçebelik, toprak ve doğa kavramları üzerinde yoğunlaşmış Ressam Mahmut Celayir "Mitos Manzara- Mythos Landschaft" Hazırlayan Barbara Lipps- Kant Bilim Sanat Galerisi Tarafından 1999 Yılında basılmış 150 s. İki Dilde Hazırlanmış

33*24 cm.
Ciltli

Starting Bid: 25 TL