Eşi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun nakışçı stiline karşın, yöresel anlatımlara ulaşmada plastik ögelere eğilimi ağır basan, Temalarına Çağdaş bir yorum kazandıran Eren Eyüpoğlu Resim sergisi dolayısıyla hazırlanmış YKY 1995 İstanbul da basılmış katalog ,12 s.

12 s.
29*23 cm.