Sergi Kataloğu-Gülşen Çalık Kavramsal Manzaralar, Önsöz Edward Mitchell Çeviren Orhan Koçak Maçka Sanat Galerisi tarafından 1995 yılında basılmış, 6s.

27*23 cm.