Sergi Kataloğu- Sarkis 19380-19930, Elvan Zabunyan Açıklamasıyla Maçka Sanat Galerisi 1993 Yılında basılmıştır

27*23 cm.