Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar 14 Cüz (3 Cilt - Kutusunda), İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kitap, 2013, 1 Baskı, 2194 s.