İslam Dünyası, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Francis Robinson, Çev: Mete Tunçay, İstanbul 1986, 237 s. Şömizli

Cilt VI