İstanbul Umum Sigorta Şirketi Antetli 1977 Tarihli Motorlu Kara Nakil Vasıtası Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi