İstanbul İtalyan Büyükelçiliğine gönderilmiş 1908 Tarihli Doküman