İstanbul İtalyan Büyükelçiliğine gönderilmiş 1901 Tarihli Doküman