29 Muharrem 1287 Tarihli Evkaf Müdürlüğü Tarafından Oluşturulan İlmühaber Cetveli Örneği