Taşbaskı, Başkumandan Meydan Muharebesi ve Eskişehir-Kütahya-Nasuhçalı Muharebesi stratejik Harita

50 x 70 cm.