İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmı, Türk Tiyatrosu 251. Sayı eki, İzmir Reklam Matbaası, 25 Kuruş