Yunanisran (Greec)

Baş Taraf Dantelsiz Pullar Kataloğ Numaraları Pulların Arkasında Yazılıdır.