İstanbul Beyazıt Meydanı'nın tepeden görünümü. Değişik açı